Powrót do góry
Udostępnij

Regulamin

 1. W regulaminie stosujemy pojęcia, którym nadaliśmy określone znaczenie. Podajemy je poniżej.
  • SOUTH STREAM GAZ. z o.o. z siedzibą w Bytomiu, kod pocztowy: 41-902, ul. Składowa 16, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Katowicach, XVII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000615632, która ma NIP: 6263020291 i REGON: 363208972;
  • Klient, Kupujący, Ty – każda osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która składa zamówienie w sklepie internetowym SOUTH STREAM GAZ . Może ona kupować w sklepie internetowym SOUTH STREAM GAZ po zarejestrowaniu się w nim lub bez rejestracji.
 2. W regulaminie określiliśmy zasady, na jakich prowadzimy sprzedaż za pośrednictwem sklepu internetowego pod adresem unigaz24.pl
 3. Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży produktów, które oferujemy..
 4. Aby kupić produkt w sklepie internetowym, nie musisz się w nim rejestrować.
 5. Zanim zrobisz zakupy w naszym sklepie, masz obowiązek zapoznać się z regulaminem.
 6. Przedmiotem sprzedaży są produkty, które prezentujemy na stronach WWW sklepu internetowego UNIGAZ24.PL
 7. Wszystkie produkty w sklepie internetowym UNIGAZ24.PL są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz legalnie wprowadzone na rynek polski.
 8. Jako sprzedawca mamy obowiązek dostarczyć rzeczy wolne od wad. [Podstawa prawna: art. 556 oraz 5561–5563 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.]
  Na bieżąco aktualizujemy ofertę produktów, które prezentujemy na stronach WWW naszego sklepu
 9. Ceny wszystkich produktów na stronach WWW sklepu internetowego UNIGAZ24.PL są wyrażone w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Cena brutto produktu nie obejmuje kosztu jego przesyłki.
 10. Za zamówienie możesz zapłacić na kilka sposobów, zależnie od sposobu dostawy, jaki wybierzesz. Jeśli zamówienie dostarczymy Ci:przez przewoźnika – możesz zapłacić:przelewem (przedpłata),
  elektronicznie przez dotpay (przedpłata),
  elektronicznie przez ING (przedpłata),
  gotówką (przy odbiorze),
 11. Nie odpowiadamy za błędne dane, które wskażesz jako dane do faktury VAT podczas rejestracji lub składania zamówienia.
 12. Produkty zamawiane w sklepie Internetowym UNIGAZ24.PL dostarczamy wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 13. Jako Klient będący konsumentem możesz odstąpić od umowy zawartej na odległość. Masz na to 14 dni od dnia wydania rzeczy. Nie musisz podawać przyczyny. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy możesz wysłać:e-mailem na adres: zamowienia@unigaz24.pl
  pocztą na adres naszej siedziby: SOUTH STREAM GAZ. z o.o. z siedzibą w Bytomiu, kod pocztowy: 41-902, ul. Składowa 16.
 14. Jeśli w terminie 14 dni od dnia wydania rzeczy odstępujesz od umowy bez podania przyczyny, ponosisz koszty bezpośredniego odesłania (zwrotu) nam produktu.
 15. Uprawnienia i obowiązki określone w części Prawo do odstąpienia od umowy dotyczą Cię wyłącznie, jeśli masz status konsumenta – w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy o prawach konsumenta – i kupujesz produkty na podstawie umowy zawartej na odległość. [Podstawa prawna: art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 r., poz. 827).]
 16. Jeśli zawrzesz z nami umowę sprzedaży, masz prawo do reklamacji.
 17. Oczekujemy, że zgłosisz nam usterki techniczne produktu.
 18. Reklamowany produkt dostarczasz do naszej siedziby, która jest miejscem jego zakupu.
 19. Reklamowany produkt możesz odebrać wyłącznie w miejscu i formie, w jakich został on nam dostarczony.
 20. Na odbiór reklamowanego produktu masz 30 dni od otrzymania od nas powiadomienia o zakończeniu procedur serwisowych. Jeżeli nie odbierzesz go w tym terminie, pisemnie wezwiemy Cię do odbioru go w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania. Po bezskutecznym upływie dodatkowego terminu będziemy mogli naliczać opłatę z tytułu bezumownego przechowywania sprzętu. Wynosi ona 5% aktualnie obowiązującej stawki za 1 m2 powierzchni magazynowej w Bytomiu. Będziemy ją naliczać za każdy miesiąc przechowywania.
 21. W przypadku sprzedaży produktu w obrocie między przedsiębiorcami strony wyłączają odpowiedzialność sprzedającego z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne rzeczy. Przede wszystkim ustalają, że nie ponosi on żadnej odpowiedzialności także za wady ukryte przedmiotu sprzedaży. [Podstawa prawna: art. 558 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny.]
 22. Większość produktów, które oferujemy, jest objęta gwarancją producenta, importera lub naszą. Gdy ten, kto daje gwarancję na produkt, wystawia oświadczenie gwarancyjne, warunki gwarancji określa karta gwarancyjna. Postanowienie to nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień konsumenta, które wynikają z ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. Masz prawo skorzystać z gwarancji na produkt, nawet jeśli przy zakupie nie otrzymasz karty gwarancyjnej.